Ngân hàng BIDV - Thẻ Visa Precious

  • Chính sách tích điểm1.000 VNĐ chi tiêu = 1 điểm
  • Hoàn tiền cao nhất/tháng 3.000.000 VNĐ
  • Quản lý tài chính cá nhân hiệu quả
  • 05 quyền lợi bảo hiểm BIC Card Shield
  • 200 triệu đồng hạn mức tín dụng tối đa
  • Hàng nghìn ưu đãi của BIDV và VISA