Các gói sản phẩm ngân hàng Shinhan Finance

Vay mua nhà

Công ty Tài chính Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance), trực thuộc Tổng Công ty Shinhan Card (Hàn Quốc), là Công ty Tài chính tiêu dùng 100% vốn nước ngoài (Trước đây là Công ty Tài chính Prudential Việt Nam (Prudential Finance)), chính thức hoạt động dưới Thương hiệu Shinhan Finance từ năm 2019. Với sự kết hợp vững chắc giữa nền tảng công nghệ và các sản phẩm tài chính vượt trội của Shinhan Card cùng di sản hơn 10 năm kinh nghiệm phát triển thị trường cho vay tiêu dùng của Prudential Finance, Công ty Tài chính Shinhan Việt Nam cam kết nỗ lực để trở thành Công ty tài chính hỗ trợ khách hàng tốt nhất Việt Nam.

Vay mua nhà ngân hàng Shinhan Finance

Lãi suất vay mua nhà tại ngân hàng Shinhan Finance đang áp dụng ưu đãi như sau:

Không tìm thấy gói vay mua nhà phù hợp nào, vui lòng chỉnh sửa các thông tin tìm kiếm để hiển thị nhiều hơn các gói vay phù hợp

Vay mua xe ngân hàng Shinhan Finance

Lãi suất vay mua xe tại ngân hàng Shinhan Finance đang áp dụng ưu đãi như sau:

Không tìm thấy gói vay mua xe phù hợp nào, vui lòng chỉnh sửa các thông tin tìm kiếm để hiển thị nhiều hơn các gói vay phù hợp

Vay tín chấp ngân hàng Shinhan Finance

Lãi suất vay tín chấp tại ngân hàng Shinhan Finance đang áp dụng ưu đãi như sau:

Shinhan Finance - Vay tín chấp

Giải ngân trong vòng 48 giờ sau khi hồ sơ được duyệt

  • Lãi suất
  • 19% /năm
  • Ưu đãi
  • 0 tháng
  • Hỗ trợ lương tiền mặt, hạn mức vay lên đến 12 lần thu nhập 
  • Thời gian vay lên đến 48 tháng
  • Thủ tục đơn giản, nhận tiền nhanh chóng
Đăng ký ngay

Vay tín dụng ngân hàng Shinhan Finance

Lãi suất vay tín dụng tại ngân hàng Shinhan Finance đang áp dụng ưu đãi như sau:

Không tìm thấy thẻ tín dụng phù hợp nào, vui lòng chỉnh sửa các thông tin tìm kiếm để hiển thị nhiều hơn các gói vay phù hợp

Gửi tiết kiệm ngân hàng Shinhan Finance

Lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng Shinhan Finance đang áp dụng ưu đãi như sau:

Không tìm thấy gói gửi tiết kiệm phù hợp nào, vui lòng chỉnh sửa các thông tin tìm kiếm để hiển thị nhiều hơn các gói phù hợp