Các gói sản phẩm ngân hàng StandardChartered

Vay mua nhà

 • Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered
 • Thành lập 1969 - Trụ sở chính: Luân Đôn, Vương quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland.
 • Standard Chartered là một tập đoàn quốc tế hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, với khoảng 80.000 nhân viên và 150 năm kinh nghiệm hoạt động tại một số thị trường năng động nhất thế giới.
 • Tại Việt Nam, ngân hàng Standard Chartered đã có lịch sử hoạt động từ năm 1904 khi ngân hàng lập chi nhánh đầu tiên tại Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh).

Vay mua nhà ngân hàng StandardChartered

Lãi suất vay mua nhà tại ngân hàng StandardChartered đang áp dụng ưu đãi như sau:

Ngân hàng StandardChartered Bank - Vay mua nhà

Lãi suất tốt nhất thị trường

Lãi suất tốt nhất thị trường

 • Lãi suất
 • 7,99% /năm
 • Ưu đãi
 • 24 tháng
 • Vay mua nhà Standard Chartered là sản phẩm hỗ trợ vốn cho nhu cầu mua nhà ở, xây dựng, sửa chữa nhà ở

  • Ưu điểm: Lãi suất vay tiền mua nhà ưu đãi
  • Lãi suất vay mua nhà: 7.89%/năm
  • Thủ tục vay mua nhà: Hồ sơ nhân thân và hồ sơ tài chính
  • Điều kiện vay vốn mua nhà: Khách hàng trong độ tuổi từ 21 và tại thời điểm đáo hạn không quá 55/60 (nữ/nam), có thu nhập đảm bảo trả nợ.
Đăng ký ngay

Ngân hàng StandardChartered Bank - Vay mua nhà

Lãi suất tốt nhất thị trường

Lãi suất tốt nhất thị trường

 • Lãi suất
 • 8,99% /năm
 • Ưu đãi
 • 36 tháng
 • Vay mua nhà Standard Chartered là sản phẩm hỗ trợ vốn cho nhu cầu mua nhà ở, xây dựng, sửa chữa nhà ở

  • Ưu điểm: Lãi suất vay tiền mua nhà ưu đãi
  • Lãi suất vay mua nhà: 8.99%/năm
  • Thủ tục vay mua nhà: Hồ sơ nhân thân và hồ sơ tài chính
  • Điều kiện vay vốn mua nhà: Khách hàng trong độ tuổi từ 21 và tại thời điểm đáo hạn không quá 55/60 (nữ/nam), có thu nhập đảm bảo trả nợ.
Đăng ký ngay

Standard Chartered - Vay mua nhà/ thế chấp nhà đất

Lãi suất tốt nhất thị trường

Lãi suất tốt nhất thị trường

 • Lãi suất
 • 6,49% /năm
 • Ưu đãi
 • 12 tháng
 • Vay mua nhà Standard Chartered là sản phẩm hỗ trợ vốn cho nhu cầu mua nhà ở, xây dựng, sửa chữa nhà ở

  • Ưu điểm: Lãi suất vay tiền mua nhà ưu đãi
  • Lãi suất vay mua nhà: Dao động từ 8,19%/năm - 8,79%/năm
  • Thủ tục vay mua nhà: Hồ sơ nhân thân và hồ sơ tài chính
  • Điều kiện vay vốn mua nhà: Khách hàng trong độ tuổi từ 21 và tại thời điểm đáo hạn không quá 55/60 (nữ/nam), có thu nhập đảm bảo trả nợ.
Đăng ký ngay

Vay mua xe ngân hàng StandardChartered

Lãi suất vay mua xe tại ngân hàng StandardChartered đang áp dụng ưu đãi như sau:

Không tìm thấy gói vay mua xe phù hợp nào, vui lòng chỉnh sửa các thông tin tìm kiếm để hiển thị nhiều hơn các gói vay phù hợp

Vay tín chấp ngân hàng StandardChartered

Lãi suất vay tín chấp tại ngân hàng StandardChartered đang áp dụng ưu đãi như sau:

 • Lãi suất
 • 18% /năm
 • Ưu đãi
 • 0 tháng
 • Khách hàng có thể vay tiêu dùng cá nhân để phục vụ cho những nhu cầu tiêu dùng khác nhau
 • Lãi suất cố định trong suốt thời hạn vay và tính trên dư nợ giảm dần
 • Hồ sơ đăng ký đơn giản, phê duyệt nhanh
Đăng ký ngay

Vay tín dụng ngân hàng StandardChartered

Lãi suất vay tín dụng tại ngân hàng StandardChartered đang áp dụng ưu đãi như sau:

Ngân hàng StandardChartered - Thẻ Mastercard Worldmiles

Hoàn tiền 15% phí Bảo hiểm Bảo Việt

 • Lãi suất
 • 27,84% /năm
 • Phí thường niên
 • /năm
Đăng ký ngay
 • Lãi suất
 • 28,84% /năm
 • Phí thường niên
 • /năm
Đăng ký ngay

Gửi tiết kiệm ngân hàng StandardChartered

Lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng StandardChartered đang áp dụng ưu đãi như sau:

Không tìm thấy gói gửi tiết kiệm phù hợp nào, vui lòng chỉnh sửa các thông tin tìm kiếm để hiển thị nhiều hơn các gói phù hợp