Các gói sản phẩm ngân hàng VietcomBank

Vay mua nhà

 •  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 
 • Vietcombank sở hữu hạ tầng kỹ thuật ngân hàng hiện đại, dựa trên nền tảng công nghệ cao cùng một hệ thống Autobank với hơn 2.407 máy ATM và trên  43.000 đơn vị chấp nhận Thẻ trên toàn quốc
 • Vietcombank liên tục được các tổ chức uy tín trên thế giới bình chọn là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam”, là ngân hàng đầu tiên và duy nhất của Việt Nam có mặt trong Top 500 Ngân hàng hàng đầu Thế giới theo kết quả bình chọn do Tạp chí The Banker công bố.

Vay mua nhà ngân hàng VietcomBank

Lãi suất vay mua nhà tại ngân hàng VietcomBank đang áp dụng ưu đãi như sau:

Ngân hàng Vietcombank - Tổ ấm vẹn tròn

Hỗ trợ cho vay mua nhà dự án

Hỗ trợ cho vay mua nhà dự án

 • Lãi suất
 • 9,2% /năm
 • Ưu đãi
 • 36 tháng
 • Vay mua nhà Vietcombank là sản phẩm hỗ trợ phục vụ nhu cầu mua đất ở/mua nhà ở hoặc vay xây/sửa nhà

  • Sản phẩm vay mua nhà với đa dạng lựa chọn ưu đãi lãi suất
  • Lãi suất vay mua nhà Vietcombank: Dao động từ 9 -10.5%/năm
  • Thủ tục vay mua nhà: Miễn phí định giá sơ bộ và thẩm định hồ sơ trước cho khách hàng
  • Điều kiện vay mua nhà: Cá nhân không quá 60 tuổi có nhu cầu vay vốn và thu nhập hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên hoặc từ 20 triệu đồng trở lên nếu cả vợ/chồng cùng cam kết trả nợ
Đăng ký ngay

Ngân hàng Vietcombank - Tổ ấm vẹn tròn

Miễn phí định giá và thẩm định

Miễn phí định giá và thẩm định

 • Lãi suất
 • 8,7% /năm
 • Ưu đãi
 • 24 tháng
 • Vay mua nhà Vietcombank là sản phẩm hỗ trợ phục vụ nhu cầu mua đất ở/mua nhà ở hoặc vay xây/sửa nhà

  • Là ngân hàng uy tín với đa dạng lựa chọn hình thức trả nợ
  • Lãi suất vay mua nhà Vietcombank: Dao động từ 9 -10.5%/năm
  • Thủ tục vay mua nhà: Miễn phí định giá sơ bộ và thẩm định hồ sơ trước cho khách hàng
  • Điều kiện vay mua nhà: Cá nhân không quá 60 tuổi có nhu cầu vay vốn và thu nhập hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên hoặc từ 20 triệu đồng trở lên nếu cả vợ/chồng cùng cam kết trả nợ
Đăng ký ngay

Ngân hàng Vietcombank - Tổ ấm vẹn tròn

Miễn phí định giá và thẩm định

Miễn phí định giá và thẩm định

 • Lãi suất
 • 8,4% /năm
 • Ưu đãi
 • 18 tháng
 • Vay mua nhà Vietcombank là sản phẩm hỗ trợ phục vụ nhu cầu mua đất ở/mua nhà ở hoặc vay xây/sửa nhà

  • Là ngân hàng uy tín với đa dạng lựa chọn hình thức trả nợ
  • Lãi suất vay mua nhà Vietcombank: Dao động từ 9 -10.5%/năm
  • Thủ tục vay mua nhà: Miễn phí định giá sơ bộ và thẩm định hồ sơ trước cho khách hàng
  • Điều kiện vay mua nhà: Cá nhân không quá 60 tuổi có nhu cầu vay vốn và thu nhập hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên hoặc từ 20 triệu đồng trở lên nếu cả vợ/chồng cùng cam kết trả nợ
Đăng ký ngay

Ngân hàng Vietcombank - Tổ ấm vẹn tròn

Miễn phí định giá và thẩm định

Miễn phí định giá và thẩm định

 • Lãi suất
 • 8,1% /năm
 • Ưu đãi
 • 12 tháng
 • Vay mua nhà Vietcombank là sản phẩm hỗ trợ phục vụ nhu cầu mua đất ở/mua nhà ở hoặc vay xây/sửa nhà

  • Là ngân hàng uy tín với đa dạng lựa chọn hình thức trả nợ
  • Lãi suất vay mua nhà Vietcombank: Dao động từ 9 -10.5%/năm
  • Thủ tục vay mua nhà: Miễn phí định giá sơ bộ và thẩm định hồ sơ trước cho khách hàng
  • Điều kiện vay mua nhà: Cá nhân không quá 60 tuổi có nhu cầu vay vốn và thu nhập hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên hoặc từ 20 triệu đồng trở lên nếu cả vợ/chồng cùng cam kết trả nợ
Đăng ký ngay

Ngân hàng Vietcombank - Tổ ấm vẹn tròn

Miễn phí định giá và thẩm định

Miễn phí định giá và thẩm định

 • Lãi suất
 • 10,3% /năm
 • Ưu đãi
 • 60 tháng
 • Vay mua nhà Vietcombank là sản phẩm hỗ trợ phục vụ nhu cầu mua đất ở/mua nhà ở hoặc vay xây/sửa nhà

  •  Là ngân hàng uy tín với đa dạng lựa chọn hình thức trả nợ
  •  Lãi suất vay mua nhà Vietcombank: Dao động từ 9 -10.5%/năm
  • Thủ tục vay mua nhà: Miễn phí định giá sơ bộ và thẩm định hồ sơ trước cho khách hàng
  • Điều kiện vay mua nhà: Cá nhân không quá 60 tuổi có nhu cầu vay vốn và thu nhập hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên hoặc từ 20 triệu đồng trở lên nếu cả vợ/chồng cùng cam kết trả nợ
Đăng ký ngay

Ngân hàng Vietcombank - Tổ ấm vẹn tròn

TOPBANK KHUYÊN DÙNG

TOPBANK KHUYÊN DÙNG

 • Lãi suất
 • 11,1% /năm
 • Ưu đãi
 • 84 tháng
 • Vay mua nhà Vietcombank là sản phẩm hỗ trợ phục vụ nhu cầu mua đất ở/mua nhà ở hoặc vay xây/sửa nhà

  • Là ngân hàng uy tín với đa dạng lựa chọn hình thức trả nợ
  • Lãi suất vay mua nhà Vietcombank: Dao động từ 9 -10.5%/năm
  • Thủ tục vay mua nhà: Miễn phí định giá sơ bộ và thẩm định hồ sơ trước cho khách hàng
  • Điều kiện vay mua nhà: Cá nhân không quá 60 tuổi có nhu cầu vay vốn và thu nhập hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên hoặc từ 20 triệu đồng trở lên nếu cả vợ/chồng cùng cam kết trả nợ
Đăng ký ngay

Vay mua xe ngân hàng VietcomBank

Lãi suất vay mua xe tại ngân hàng VietcomBank đang áp dụng ưu đãi như sau:

Ngân hàng Vietcombank - Vay mua xe

TOPBANK KHUYÊN DÙNG

TOPBANK KHUYÊN DÙNG

 • Lãi suất
 • 9,1% /năm
 • Ưu đãi
 • 24 tháng
  • Giá trị khoản vay lên đến 70% giá trị chiếc xe
  • Thời gian hoàn trả khoản vay lên đến 05 năm.
  • Thông báo cho vay trong vòng 03 ngày làm việc
  • Lãi suất cạnh tranh, giảm dần theo dư nợ thực tế.
Đăng ký ngay

Ngân hàng Vietcombank - Vay mua xe

TOPBANK KHUYÊN DÙNG

TOPBANK KHUYÊN DÙNG

 • Lãi suất
 • 9,5% /năm
 • Ưu đãi
 • 36 tháng
  • Giá trị khoản vay lên đến 70% giá trị chiếc xe
  • Thời gian hoàn trả khoản vay lên đến 05 năm.
  • Thông báo cho vay trong vòng 03 ngày làm việc
  • Lãi suất cạnh tranh, giảm dần theo dư nợ thực tế.
Đăng ký ngay

Ngân hàng Vietcombank - Vay mua xe

Miễn phí phí định giá tài sản

Miễn phí phí định giá tài sản

 • Lãi suất
 • 8,4% /năm
 • Ưu đãi
 • 12 tháng
  • Giá trị khoản vay lên đến 70% giá trị chiếc xe 
  •  Thời gian hoàn trả khoản vay lên đến 05 năm.
  • Thông báo cho vay trong vòng 03 ngày làm việc
  • Lãi suất cạnh tranh, giảm dần theo dư nợ thực tế.
Đăng ký ngay

Vay tín chấp ngân hàng VietcomBank

Lãi suất vay tín chấp tại ngân hàng VietcomBank đang áp dụng ưu đãi như sau:

Không tìm thấy gói vay tín chấp phù hợp nào, vui lòng chỉnh sửa các thông tin tìm kiếm để hiển thị nhiều hơn các gói vay phù hợp

Vay tín dụng ngân hàng VietcomBank

Lãi suất vay tín dụng tại ngân hàng VietcomBank đang áp dụng ưu đãi như sau:

 • Lãi suất
 • 10% /năm
 • Phí thường niên
 • 800.000 đ /năm
Đăng ký ngay

Vietcombank Thẻ American Express Platinum

Hoàn 15% lên đến 02 triệu đồng khi thanh toán bằng thẻ

 • Lãi suất
 • 10% /năm
 • Phí thường niên
 • /năm
Đăng ký ngay
 • Lãi suất
 • 15% /năm
 • Phí thường niên
 • 400.000 đ /năm
Đăng ký ngay

Gửi tiết kiệm ngân hàng VietcomBank

Lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng VietcomBank đang áp dụng ưu đãi như sau:

Ngân hàng Vietcombank - Tiền gửi nhận lãi cuối kỳ

Ưu đãi 0,25% khi đăng ký qua Topbank.vn

 • Lãi suất
 • 6,5% /năm
 • Nhận lãi
 • Nhận lãi cuối kỳ
  • Loại tiền gửi: VND, USD
  •  Kỳ hạn: 1-5, 6, 9, 12, 18, 24, 36 tháng
  •  Nhận lãi cuối kỳ
  •  Tự động đóng tài khoản khi đến hạn
1900545413