Các gói sản phẩm ngân hàng LienVietPost Bank

Vay mua nhà

 • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) được thành lập và bắt đầu hoạt động vào năm 2008.
 • Giải thưởng Ngân hàng có giải pháp thương mại điện tử tốt nhất Việt Nam 2018 - Best E-commerce Bank Vietnam 2018 do Global Banking and Finance Review trao tặng.

Vay mua nhà ngân hàng LienVietPost Bank

Lãi suất vay mua nhà tại ngân hàng LienVietPost Bank đang áp dụng ưu đãi như sau:

Ngân hàng LienvietPostBank - Vay mua nhà đất

Miễn phí định giá tài sản

Miễn phí định giá tài sản

 • Lãi suất
 • 10,25% /năm
 • Ưu đãi
 • 3 tháng
 • Vay mua nhà LienVietPostBank là sản phẩm hỗ trợ vốn cho nhu cầu mua nhà ở, đất ở.

  • Ưu điểm: Miễn phí định giá tài sản, phê duyệt tại chi nhánh
  • Lãi suất vay mua nhà: Dao động từ 10,25%/năm - 10,75%/năm
  • Thủ tục vay mua nhà: Đơn giản,gồm giấy tờ chứng minh nhân thân và tài chính
  • Điều kiện vay vốn mua nhà: Khách hàng có hộ khẩu thường trú/KT3 tại đia bàn vay và có thu nhập đảm bảo khả năng trả nợ.
Đăng ký ngay

Ngân hàng LienvietPostBank - Vay mua nhà đất

Miễn phí định giá tài sản

Miễn phí định giá tài sản

 • Lãi suất
 • 10,75% /năm
 • Ưu đãi
 • 3 tháng
 • Vay mua nhà LienVietPostBank là sản phẩm hỗ trợ vốn cho nhu cầu mua nhà ở, đất ở.

  • Ưu điểm: Miễn phí định giá tài sản, phê duyệt tại chi nhánh
  • Lãi suất vay mua nhà: Dao động từ 10,25%/năm - 10,75%/năm
  • Thủ tục vay mua nhà: Đơn giản,gồm giấy tờ chứng minh nhân thân và tài chính
  • Điều kiện vay vốn mua nhà: Khách hàng có hộ khẩu thường trú/KT3 tại đia bàn vay và có thu nhập đảm bảo khả năng trả nợ.
Đăng ký ngay

Vay mua xe ngân hàng LienVietPost Bank

Lãi suất vay mua xe tại ngân hàng LienVietPost Bank đang áp dụng ưu đãi như sau:

Ưu đãi vay mua xe ô tô từ LienVietPostBank

Hỗ trợ được đời xe sâu

Hỗ trợ được đời xe sâu

 • Lãi suất
 • 10,25% /năm
 • Ưu đãi
 • 3 tháng
  • Vay đến 100% giá trị xe.
  • Cho vay cả xe cũ, tuổi xe tối đa tới 8 năm
  • Định giá trị xe sát với giá trị thị trường
  • Phương thức trả nợ linh hoạt
Đăng ký ngay

Ưu đãi vay mua xe ô tô từ LienVietPostBank

Hỗ trợ được đời xe sâu

Hỗ trợ được đời xe sâu

 • Lãi suất
 • 10,75% /năm
 • Ưu đãi
 • 3 tháng
  • Vay đến 100% giá trị xe.
  • Cho vay cả xe cũ, tuổi xe tối đa tới 8 năm
  • Định giá trị xe sát với giá trị thị trường
  • Phương thức trả nợ linh hoạt
Đăng ký ngay

Vay tín chấp ngân hàng LienVietPost Bank

Lãi suất vay tín chấp tại ngân hàng LienVietPost Bank đang áp dụng ưu đãi như sau:

 • Lãi suất
 • 15% /năm
 • Ưu đãi
 • 0 tháng
 • Khách hàng là Cán bộ, nhân viên chính thức của các Tổ chức, Doanh nghiệp và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
 • Hạn mức vay tối đa lên tới 1 tỉ đồng với thời gian vay vốn tối đa là 48 tháng
 • Lãi suất cạnh tranh, thủ tục vay vốn hấp dẫn
Đăng ký ngay

Vay tín dụng ngân hàng LienVietPost Bank

Lãi suất vay tín dụng tại ngân hàng LienVietPost Bank đang áp dụng ưu đãi như sau:

Ngân hàng LienVietPostBank - Thẻ Master Vàng

Rút tiền mặt bằng 50% hạn mức tín dụng. Tận hưởng giảm giá 50% tại các nhà hàng, khách sạn

 • Lãi suất
 • 20% /năm
 • Phí thường niên
 • 400.000 đ /năm
* Hạn mức tín dụng lên tới 300 triệu VNĐ đối với thẻ không tài sản đảm bảo;

* Mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại hơn 33 triệu điểm chấp nhận Thẻ (POS) trên toàn thế giới và qua Internet;

* Rút tiền mặt bằng 50% hạn mức tín dụng tại hơn 2 triệu ATM có biểu tượng MasterCard trên toàn thế giới;

* Thanh toán tối thiểu 5% dư nợ hàng tháng một cách đơn giản dễ dàng bằng các dịch vụ Ngân hàng Điện tử mà không cần phải đến Ngân hàng;
Đăng ký ngay

Ngân hàng LienVietPostBank - Thẻ Master Chuẩn

Rút tiền mặt bằng 50% hạn mức tín dụng. Tận hưởng giảm giá tới 50% tại nhà hàng, khách sạn

 • Lãi suất
 • 22% /năm
 • Phí thường niên
 • 150.000 đ /năm
* Chi tiêu trước, thanh toán sau, miễn lãi đến 45 ngày;

* Hạn mức tín dụng lên tới 300 triệu VNĐ đối với thẻ không tài sản đảm bảo;

* Mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại hơn 33 triệu điểm chấp nhận Thẻ (POS) trên toàn thế giới và qua Internet;

* Rút tiền mặt bằng 50% hạn mức tín dụng tại hơn 2 triệu ATM có biểu tượng MasterCard trên toàn thế giới;

* Thanh toán tối thiểu 5% dư nợ hàng tháng một cách đơn giản dễ dàng bằng các dịch vụ Ngân hàng Điện tử mà không
Đăng ký ngay

Gửi tiết kiệm ngân hàng LienVietPost Bank

Lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng LienVietPost Bank đang áp dụng ưu đãi như sau:

 • Lãi suất
 • 6,5% /năm
 • Nhận lãi
 • Nhận lãi cuối kỳ
  • .Số dư tối thiểu: 500.000 VND hoặc 50 USD
  •  Kỳ hạn: Xác định theo tuần, tháng hoặc năm nhưng tối đa không quá 60 tháng
  •  Được tất toán trước hạn và được hưởng lãi suất không kỳ hạn thấp nhất tại thời điểm rút tiền
  •  Đến hạn khách hàng không tới lĩnh, ngân hàng sẽ thực hiện nhập lãi vào gốc và chuyển sang kỳ hạn mới tương đương
1800575758