Ngân hàng LienVietPostBank - Thẻ Master Chuẩn

  •  Chi tiêu trước, thanh toán sau, miễn lãi đến 45 ngày;
  •  Hạn mức tín dụng lên tới 300 triệu VNĐ đối với thẻ không tài sản đảm bảo;
  •  Rút tiền mặt bằng 50% hạn mức tín dụng 
  •  Được tham gia các chương trình giảm giá, khuyến mãi suốt năm với gần 100 điểm ưu đãi