VIB hoàn tiền 100% giá trị giao dịch cho chủ thẻ tín dụng mới

Khách hàng mở mới thẻ tín dụng VIB sẽ được hưởng ưu đãi hoàn tiền 100% giá trị các giao dịch trong vòng 37 ngày đầu tiên sử dụng thẻ.

Thẻ tín dụng VIB hoàn tiền

VIB ưu đãi cho chủ thẻ tín dụng mới

 

Bắt đầu từ 1/10 đến hết 31/12 tất cả các khách hàng mở mới thẻ tín dụng tại VIB sẽ được hưởng ưu đãi hoàn 100% giá trị tất cả các giao dịch trong vòng 37 ngày đầu tiên kể từ ngày phát hành Thẻ tín dụng mới với mức hoàn tối đa cho từng dòng thẻ:

 

- Thẻ tín dụng VIB Travel Élite: 1.500.000 VNĐ

 

- Thẻ tín dụng VIB Cash Back: 1.000.000 VNĐ

 

- Thẻ tín dụng VIB Happy Drive và VIB Zero Interest Rate: 500.000 VNĐ

 

- Thẻ tín dụng VIB Rewards Unlimited: 300.000 VNĐ

 

Thời gian khuyến mại: Từ 00h00 ngày 01/10/2019 đến 23h59 ngày 31/12/2019

 

Tất cả chủ thẻ tín dụng VIB mở mới trong thời gian chương trình (ngoại trừ thẻ tín dụng VIB Financial Free)

 

Để được hưởng ưu đãi trên khách hàng cần thực hiện tối thiểu 10 giao dịch và có tổng giá trị chi tiêu tích lũy từ 1.000.000 VNĐ trong vòng 37 ngày đầu tiên kể từ ngày phát hành Thẻ tín dụng.

Thị trường ngân hàng

Tư vấn khoản vay